Víme, že mediace je udržitelný, efektivní a nákladově příznivý způsob řešení sporů a dalších konfliktů. Jako mediační komunita jsme se zabývali tím, jak bychom mohli mediovat spory, týkající se změn klimatu. Patrně jsme však nevěnovali stejné množství času diskusím o tom, jak bychom jako komunita mohli přispět k řešení otázek souvisejících se změnou klimatu změnou našeho vlastního chování a vedení našich praxí.

Nadešel čas, abychom se zabývali tím, jak můžeme přispět k  boji s klimatickou krizi, které všichni čelíme. Zkušenosti, které mnozí z nás učinili v reakci na pandemii Covid, nám ukázaly, že způsoby mediace šetrné k životnímu prostředí mohou být snadno dostupné a vysoce účinné. Tento předkládaný slib nastiňuje konkrétní kroky, které každý z nás může přijmout ke snížení dopadu každé mediace, kterou vedeme, na životní prostředí. Při přijetí tohoto Zeleného slibu jsme se inspirovali iniciativou Slib pro zelenější arbitráže rozhodkyně Lucy Greenwoodová.

Zaregistrujte se níže a podpořte iniciativu, která by mohla, jak doufáme, mít skutečný dopad na naše chování a zásadně změnit způsob, jakým vedeme mediace. Slib je dostatečně široký, aby umožnil všem, kdo jsou zapojeni do mediace, změnit své chování a stát se lídry na cestě k odpovědné mediaci. Slib nabízí základ, na kterém, jak doufáme, mohou mediátoři stavět svá další opatření, která budou odpovídat jejich praxi.

Prosíme, neváhejte slib rozšířit nebo přizpůsobit, podle vašich potřeb.

Jak napsal jeden podporovatel:

„Tento slib je závazek, který nemá konce a nehledě na to, zda je formalizován nebo zůstane jen vnitřní smlouvou uzavřenou se sebou samým, mám opravdu dobrý pocit z jeho přijetí. Děkuji, že jste mě inspirovali!“

Slib

„Jako mediátor, který se snaží minimalizovat dopad každé mediace na životní prostředí, zajistím, kdykoli to bude možné, následující opatření:

 • Bude-li k dispozici technologie sdílení obrazovky/videokonferencí, která je vhodná, přístupná a přijatelná pro všechny zúčastněné, budu podporovat její používání ve všech aspektech své mediační praxe;
 • Po celou dobu mediačního procesu budu zvažovat způsob cestování, který je nejšetrnější k životnímu prostředí, pokud bude cestování nezbytné;
 • Zohledním uhlíkové emise všech letů, které uskutečním do míst mediace a zpět. Vím, že toto opatření nenahrazuje  omezení letecké dopravy, a proto budu létat jen tehdy, bude-li to nezbytné;
 • Po celou dobu mediačního procesu budu komunikovat pouze elektronickými prostředky, pokud není za daných okolností výslovně vyžadována tištěná korespondence, přičemž uznávám, že samotná elektronická komunikace je emisí uhlíku a měla by být omezena na to, co je nezbytné;
 • Nebudu požadovat, aby mi byly poskytnuty tištěné kopie dokumentů, pokud pro to nejsou zvláštní důvody, a obecně budu odrazovat od používání tištěných dokumentů;
 • Budu povzbuzovat strany a jejich poradce, aby zvážili nutnost osobní účasti na mediaci, pokud jejich přítomnost vyžaduje značné cestování a není nezbytná;
 • Kdykoli to bude možné, budu povzbuzovat strany a jejich poradce, aby zvolili místo mediace, které je nejšetrnější k životnímu prostředí. V prostorách, kde probíhá mediace, budu všude kde je to možné podporovat přístup šetrný k životnímu prostředí ve vztahu k používání spotřebního materiálu (např. nepoužívání plastových produktů na jedno použití) a k využívání energie (např. adaptace stupně klimatizace a vytápění);
 • Zvážím vhodnost a způsob cestování na konference a obdobné akce a pokud možno budu podporovat a používat možnosti své vzdálené účasti na nich;
 • Podniknu kroky ke snížení dopadu mé kanceláře/pracoviště na životní prostředí; a
 • Budu se snažit zvýšit povědomí o tomto slibu, například uvedením odkazu  na mých webových stránkách anebo v e-mailové patičce.

Podepište slib


  Seu Primeiro Nome (obrigatório) | Il Tuo Nome (necessario) | Vaše jméno (povinné) | Nombre (requerido) | Keresztneve (kötelező) | Имя (обязательно) | 名(必須事項)| Adınız (gerekli) | Ihr Vorname (erforderlich) | Prénom (obligatoire) | Prenumele (obligatoriu) | 您的姓名(必填):葉娉婷 | 您的姓名(必填):叶娉婷 | Όνομα | Vaše ime (obavezno)


  Seu Último Nome (obrigatório) | Il Tuo Cognome (necessario) | Vaše příjmení (povinné) | Apellido (requerido) | Vezetékneve (kötelező) | Фамилия (обязательно) | 姓(必須事項)| Soyadınız (gerekli) | Ihr Nachname (erforderlich) | Nom (obligatoire) | Numele de familie (obligatoriu) | 您的別名(必填):葉娉婷 | 您的别名(必填):叶娉婷 | Επώνυμο | Vaše prezime (obavezno)


  Nome da Organização ou Companhia | Nome della Societa’/Organizzazione | Název společnosti/organizace | Compañía / nombre de la Organización | Vállalat/szervezet neve | Название компании/организации | 会社・組織名 | Şirket/Kuruluş Adı | Firmen-/Organisationsname | Société/organisation | Numele companiei/organizației | 公司/ 組織名稱:香港仲裁師協會 資深會員 | 公司/ 组织名称:香港仲裁师协会 资深会员 | Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού | Naziv kompanije/organizacije


  Contato Email (obrigatório) | Indirizzo email (necessario) | Kontaktní e-mail (povinné) | E-mail de contacto (requerido) | Email (kötelező) | электронная почта (Обязательно) | メールアドレス(必須事項)| E-posta (gerekli) | Kontakt E-Mail (erforderlich) | Courriel (obligatoire) | Adresa Email (obligatoriu) | 電郵地址 | 电邮地址 | Διεύθυνση e-mail | E-pošta (obavezno)


  País | Stato | Země | País | Ország | Страна | 国 | Ülke | Land | Pays | Țara | 國家/ 地區: 中華人民共和國香港特別行政區 | 国家/ 地区: 中华人民共和国香港特别行政区 | Χώρα | Država


  Escolhas GDPR. 1. Gostaria de dar apenas a minha assinatura. 2. Gostaria de dar a minha assinatura e permitir o uso do meu nome e email para entrarem em contato comigo em relação ao Compromisso Ecológico
  Privacy. 1. Voglio inserire la mia sola sottoscrizione. 2. Voglio inserire la mia sottoscrizione ed autorizzo l’uso del mio nome e del mio indirizzo email per contattarmi in relazione all’Impegno Verde
  GDPR. 1. Chci pouze podepsate. 2. Chci podepsat a dále souhlasím s tím, že můžete použít mé jméno a e-mail, abyste mě kontaktovali v souvislosti s tímto Zeleným slibem
  RGPD. 1. Quisiera enviar solamente esta firma. 2. Quisiera enviar esta firma y también pueden utilizar mi nombre y mi e-mail para contactarme con respecto al Compromiso Verde
  GDPR. Adatvédelem. 1. Csak az alábbi aláírásommal szeretnék hozzájárulni a kezdeményezéshez. 2. Szeretnék az aláírásommal hozzájárulni a kezdeményezéshez és felhasználhatják a nevemet, valamint az e-mail címemet arra, hogy kapcsolatot tartsanak velem a Zöld Fogadalommal kapcsolatban.
  GDPR.Варианты Общего регламента защиты персональных данных ЕС. 1. Я предоставляю только свою подпись. 2. Я предоставляю свою подпись, и даю согласие на использование моего имени и адреса электронной почты, чтобы связаться со мной относительно Зеленого Обязательства.
  選択. 1. 私は署名のみを提出します。2. 私は署名を提出し、さらに気候変動に関する世界調停人同盟が、環境への誓約に関して私の氏名、メールアドレスを利用して連絡することに同意します。
  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) seçenekleri. 1.Yalnızca bu imzayı göndermek istiyorum. 2. Bu imzayı göndermek istiyorum ve Yeşil Taahhüt ile ilgili olarak benimle iletişime geçmek için adım ve e-posta adresimi verebilirsiniz
  DSGVO-Auswahl. 1. Ich möchte nur unterschreiben. 2. Ich möchte unterschreiben, und Sie können meinen Namen und meine E-Mail verwenden, um mich in Bezug auf das Grüne Gelöbnis zu kontaktieren
  Choix RGPD. 1. Je souhaite soumettre uniquement cette signature. 2. Je souhaite soumettre cette signature et vous autorise à utiliser mon nom et mon adresse courriel pour me contacter en relation avec l’Engagement Vert
  Opțiuni GDPR. 1. Aș dori să depun doar această semnătură. 2. Aș dori să trimit această semnătură și puteți folosi numele și e-mailul meu pentru a mă contacta în legătură cu Angajamentul Verde
  歐盟.《通用數據保障條例》選擇
  欧盟.《通用数据保障条例》选择
  Επιλογές GDPR .1. Υποβολή υπογραφής. 2. Υποβολή υπογραφής και παροχή εξουσιοδότησης χρήσης του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου για επικοινωνία σχετικά με την Πράσινη Δέσμευση.
  GDPR izbori:. 1. Želim da predam samo ovaj potpis. 2. Želeo bih da predam ovaj potpis, a vi možete koristiti moje ime i imejl da me kontaktirate u vezi sa Zelenim obećanjem.

  1. I would like to submit this signature only2. I would like to submit this signature, and you may use my name and email to contact me in relation to the Green Pledge

  Užitečná znění

  Formulace pro případné zařazení do administrativní nebo smluvní dokumentace mediátora:

  „Slib týkající se omezení uhlíkových emisí

  [x organizace a] mediátor je /jsou podporovateli a signatáři iniciativy World Mediators Alliance on Climate Change (WoMACC) s názvem Zelený slib.

  Zavázali jsme se minimalizovat dopad každé mediace, které se účastníme na životní prostředí pomocí způsobů uvedených ve slibu, včetně omezení zbytečného cestování a používáním elektronických technologií, kdykoli je to možné.

  Zavázali jsme se také vést strany mediace k tomu, aby minimalizovaly uhlíkové emise.

  Úplný slib je zahrnut v [našich] [Všeobecných podmínkách, které jsou připojeny k našemu návrhu smlouvy o mediaci]. Vyzýváme strany, aby zvážily své přistoupení k Zelenému slibu.“


  Translation by Zbyněk Loebl and reviewed by Martin Svatoš