Arabuluculuğun, anlaşmazlıkları ve diğer farklılıkları çözmenin sürdürülebilir, verimli ve uygun maliyetli bir yolu olduğunu biliyoruz. Arabuluculuk topluluğu olarak iklim değişikliği sorunlarına nasıl aracılık edebileceğimizi konuştuk. Muhtemelen bir topluluk olarak iklim değişikliğini kendi davranış ve uygulamalarımızla nasıl ele alabileceğimiz hakkında ise konuşmak için aynı oranda zaman harcamadık.

Hepimizin karşı karşıya olduğu iklim değişikliğinin ciddi sonuçlarına katkımızı ele almanın zamanı geldi. Çoğumuzun Covid pandemisi nedeniyle çevrimiçi arabuluculuğa yönelmesi, bize çevre dostu arabuluculuk yollarının hem kolay erişilebilir hem de oldukça etkili olabileceğini gösterdi. Bu aydınlatıcı taahhüt, yürüttüğümüz her arabuluculuğun iklim üzerindeki etkisini azaltmak için hem Covid pandemisi sırasında hem de sonrasında her birimizin atabileceği somut adımları ana hatlarıyla belirlemektedir. Bunun için ilham kaynağı olarak, hakem Lucy Greenwood’un Daha Yeşil Tahkim Taahhüdü’nü kabul ediyoruz.

Davranışlarımız üzerinde gerçek bir etkisi olabileceğini ve arabuluculuk yapma şeklimizi temelden değiştirebileceğini umduğumuz bu girişime desteğinizi göstermek için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurarak kaydolun. Taahhüt, arabuluculuğa dahil olan herkesin davranışlarında değişiklik yapmasına ve sorumluluk bilincine sahip arabuluculuğa öncülük etmesine izin verecek kadar geniştir. Bu taahhüt bir başlangıç olup, arabulucuların kendi uygulamalarına göre ilave önlemleriyle geliştireceklerini umuyoruz.

Lütfen taahhüdü istediğiniz gibi genişletmek veya uyarlamaktan çekinmeyin.

Bir destekçinin yazdığı gibi:

“Bu taahhüt, sonu olmayan bir taahhüttür ve resmileştirilmiş olsun ya da sadece benim için bir sözleşme olarak kalsın – buna başlamış olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Beni harekete geçirdiğiniz için teşekkür ederim!”

Taahhüt

“Katıldığım her arabuluculuğun çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi taahhüt eden bir arabulucu olarak, mümkün olan her yerde şunları sağlayacağım:

 • Ekran paylaşımı/video teknolojisi ilgili herkes için uygun, erişilebilir ve kabul edilebilir ise, arabuluculuk uygulamalarımda tüm yönlerinde kullanımını teşvik edeceğim;
 • Arabuluculuk sürecinde her zaman, seyahat gerekliyse, seyahat etmenin en çevre dostu yolunu düşüneceğim;
 • Bunun hiçbir şekilde uçmaktan kaçınmanın bir alternatifi olmadığını ve yalnızca gerekli olduğunda uçacağımı kabul ederek, arabuluculuktan dolayı yaptığım tüm uçuşların karbon emisyonlarını dengeleyeceğim/telafi edeceğim/;
 • Arabuluculuk süreci boyunca her zaman, elektronik iletişimin kendisinin karbon yaydığını ve gerekli olanla sınırlı olması gerektiğini kabul ederken, yazılı yazışmaların koşullar altında açıkça gerekli olmadığı durumlar dışında, yalnızca elektronik yollarla iletişim kuracağım;
 • Özel bir ihtiyaç olmadıkça belgelerin basılı kopyalarının bana verilmesini talep etmeyeceğim ve genel olarak basılı kopyaların kullanılmasını önermeyeceğim;
 • Tarafların ve danışmanlarının, arabuluculuk toplantısına katılımı eğer önemli bir seyahat gerektiriyorsa ve gerekli değilse, katılımcıları bu seyahatin çevreye etkilerini gözden geçirmeleri konusunda teşvik edeceğim;
 • Mümkün olan her yerde, tarafları ve danışmanlarını arabuluculuk toplantı yeri için en çevre dostu yeri düşünmeye teşvik edeceğim. Arabuluculuk merkezlerinde, arabuluculuk yaptığım odalarda, mümkün olan her yerde, sarf malzemelerinin kullanımı (örneğin, tek kullanımlık plastikten kaçınma) ve enerji kullanımı (örneğin, klima ve ısıtma kullanım düzeyinin gözden geçirilmesi) konularında çevre dostu bir yaklaşımı teşvik edeceğim;
 • Konferanslara ve diğer etkinliklere seyahat etmenin uygunluğunu ve bu tür etkinliklere gidiş geliş şeklimi değerlendireceğim ve mümkün olan her yerde canlı yayın/uzaktan katılım seçeneklerini teşvik edip kullanacağım;
 • Ofisimin/iş yerimin çevresel etkisini azaltmak için adımlar atacağım; ve
 • Örneğin, web sitemde ve/veya e-posta alt bilgimde buna atıfta bulunarak bu taahhüdün farkındalığını artırmaya çalışacağım.”

Taahhüdü  imzala


  Seu Primeiro Nome (obrigatório) | Il Tuo Nome (necessario) | Vaše jméno (povinné) | Nombre (requerido) | Keresztneve (kötelező) | Имя (обязательно) | 名(必須事項)| Adınız (gerekli) | Ihr Vorname (erforderlich) | Prénom (obligatoire) | Prenumele (obligatoriu) | 您的姓名(必填):葉娉婷 | 您的姓名(必填):叶娉婷 | Όνομα | Vaše ime (obavezno)


  Seu Último Nome (obrigatório) | Il Tuo Cognome (necessario) | Vaše příjmení (povinné) | Apellido (requerido) | Vezetékneve (kötelező) | Фамилия (обязательно) | 姓(必須事項)| Soyadınız (gerekli) | Ihr Nachname (erforderlich) | Nom (obligatoire) | Numele de familie (obligatoriu) | 您的別名(必填):葉娉婷 | 您的别名(必填):叶娉婷 | Επώνυμο | Vaše prezime (obavezno)


  Nome da Organização ou Companhia | Nome della Societa’/Organizzazione | Název společnosti/organizace | Compañía / nombre de la Organización | Vállalat/szervezet neve | Название компании/организации | 会社・組織名 | Şirket/Kuruluş Adı | Firmen-/Organisationsname | Société/organisation | Numele companiei/organizației | 公司/ 組織名稱:香港仲裁師協會 資深會員 | 公司/ 组织名称:香港仲裁师协会 资深会员 | Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού | Naziv kompanije/organizacije


  Contato Email (obrigatório) | Indirizzo email (necessario) | Kontaktní e-mail (povinné) | E-mail de contacto (requerido) | Email (kötelező) | электронная почта (Обязательно) | メールアドレス(必須事項)| E-posta (gerekli) | Kontakt E-Mail (erforderlich) | Courriel (obligatoire) | Adresa Email (obligatoriu) | 電郵地址 | 电邮地址 | Διεύθυνση e-mail | E-pošta (obavezno)


  País | Stato | Země | País | Ország | Страна | 国 | Ülke | Land | Pays | Țara | 國家/ 地區: 中華人民共和國香港特別行政區 | 国家/ 地区: 中华人民共和国香港特别行政区 | Χώρα | Država


  Escolhas GDPR. 1. Gostaria de dar apenas a minha assinatura. 2. Gostaria de dar a minha assinatura e permitir o uso do meu nome e email para entrarem em contato comigo em relação ao Compromisso Ecológico
  Privacy. 1. Voglio inserire la mia sola sottoscrizione. 2. Voglio inserire la mia sottoscrizione ed autorizzo l’uso del mio nome e del mio indirizzo email per contattarmi in relazione all’Impegno Verde
  GDPR. 1. Chci pouze podepsate. 2. Chci podepsat a dále souhlasím s tím, že můžete použít mé jméno a e-mail, abyste mě kontaktovali v souvislosti s tímto Zeleným slibem
  RGPD. 1. Quisiera enviar solamente esta firma. 2. Quisiera enviar esta firma y también pueden utilizar mi nombre y mi e-mail para contactarme con respecto al Compromiso Verde
  GDPR. Adatvédelem. 1. Csak az alábbi aláírásommal szeretnék hozzájárulni a kezdeményezéshez. 2. Szeretnék az aláírásommal hozzájárulni a kezdeményezéshez és felhasználhatják a nevemet, valamint az e-mail címemet arra, hogy kapcsolatot tartsanak velem a Zöld Fogadalommal kapcsolatban.
  GDPR.Варианты Общего регламента защиты персональных данных ЕС. 1. Я предоставляю только свою подпись. 2. Я предоставляю свою подпись, и даю согласие на использование моего имени и адреса электронной почты, чтобы связаться со мной относительно Зеленого Обязательства.
  選択. 1. 私は署名のみを提出します。2. 私は署名を提出し、さらに気候変動に関する世界調停人同盟が、環境への誓約に関して私の氏名、メールアドレスを利用して連絡することに同意します。
  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) seçenekleri. 1.Yalnızca bu imzayı göndermek istiyorum. 2. Bu imzayı göndermek istiyorum ve Yeşil Taahhüt ile ilgili olarak benimle iletişime geçmek için adım ve e-posta adresimi verebilirsiniz
  DSGVO-Auswahl. 1. Ich möchte nur unterschreiben. 2. Ich möchte unterschreiben, und Sie können meinen Namen und meine E-Mail verwenden, um mich in Bezug auf das Grüne Gelöbnis zu kontaktieren
  Choix RGPD. 1. Je souhaite soumettre uniquement cette signature. 2. Je souhaite soumettre cette signature et vous autorise à utiliser mon nom et mon adresse courriel pour me contacter en relation avec l’Engagement Vert
  Opțiuni GDPR. 1. Aș dori să depun doar această semnătură. 2. Aș dori să trimit această semnătură și puteți folosi numele și e-mailul meu pentru a mă contacta în legătură cu Angajamentul Verde
  歐盟.《通用數據保障條例》選擇
  欧盟.《通用数据保障条例》选择
  Επιλογές GDPR .1. Υποβολή υπογραφής. 2. Υποβολή υπογραφής και παροχή εξουσιοδότησης χρήσης του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου για επικοινωνία σχετικά με την Πράσινη Δέσμευση.
  GDPR izbori:. 1. Želim da predam samo ovaj potpis. 2. Želeo bih da predam ovaj potpis, a vi možete koristiti moje ime i imejl da me kontaktirate u vezi sa Zelenim obećanjem.

  1. I would like to submit this signature only2. I would like to submit this signature, and you may use my name and email to contact me in relation to the Green Pledge

  Translation by Sultan Bayram and reviewed by Tuğçe Öztürk Almaç.