Tudjuk és valljuk, hogy a mediáció – azaz a közvetítés – egy fenntartható, eredményes és költséghatékony módja a viták, illetve egyéb nézeteltérések rendezésének. Mediátorok közösségeként már beszéltünk arról, hogyan oldhatnánk fel mediáció útján az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákat, azonban valószínűleg kevesebbet beszéltünk arról, hogy közösségként hogyan tudnánk tenni az éghajlatváltozás ellen viselkedésünk és szokásaink átalakításával.

Eljött az ideje, hogy meghatározzuk a mindannyiunkat fenyegető éghajlati vészhelyzetben vállalható szerepünket. A koronavírus járványra válaszul sokan áttértek közülünk az online mediálásra, amely megmutatta, hogy a mediáció környezetbarát útjai-módjai könnyen hozzáférhetőek és rendkívül hatékonyak lehetnek. Szemléltetőnek szánt fogadalmunk olyan konkrét lépéseket vázol fel, amelyeket mindannyian megtehetünk – a koronavírus járvány alatt és után -, az egyes közvetítői eljárásaink éghajlatra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében. Kezdeményezésünkhöz Lucy Greenwood választottbíró Zöldebb választottbírósági eljárásokra tett fogadalmából merítettünk ihletet.

Kérjük, iratkozzon fel lent, hogy kifejezze támogatását kezdeményezésünk iránt, amely – reményeink szerint – valódi hatást gyakorolhat szokásainkra, és alapvetően képes lehet megváltoztatni a közvetítési eljárások lebonyolításának módját. A fogadalom megfogalmazása elég rugalmas és tág ahhoz, hogy a közvetítésben részt vevők mindegyike tudjon eszközölni valamilyen változtatást a viselkedésén, illetve utat mutasson a felelős mediálásban. Olyan alapot kínál, amelyre a mediátorok – reményeink szerint – további, saját praxisukhoz igazított intézkedéseket fognak építeni.

Kérjük, tetszése szerint egészítse ki vagy alakítsa át a fogalmat!

Ahogy az egyik támogató írja:

“Ez a fogadalom egy olyan elkötelezettség, amelynek sosem lesz vége és akár hivatalos formát ölt, akár csak egy önmagammal kötött szerződés marad – nagyon jó érzés, hogy belevágtam. Köszönöm az ösztönzést!”

A Fogadalom

“Mint közvetítő, aki elkötelezett amellett, hogy a lehető legkisebbre csökkentsem minden közvetítési eljárás környezetre gyakorolt hatását, amelyben részt veszek, amikor csak lehetséges, gondoskodom az alábbiakról:

 • Ha a képernyőmegosztó, illetve videókonferencia technológia minden érintett számára megfelelő, hozzáférhető és elfogadható, akkor a közvetítői praxisom minden területén ösztönözni fogom annak használatát;
 • Ha utazásra van szükség, a közvetítői eljárás során mindig az utazás leginkább környezetbarát módját fogom figyelembe venni;
 • Kompenzálni fogom a közvetítési alkalmakra, illetve az azokról való hazautazásom során keletkező szén-dioxid kibocsátást – mindemellett elismerem, hogy ez semmiképpen nem válthatja ki a repülőutak elkerülését, és csak akkor utazom repülővel, ha szükséges;
 • A közvetítői eljárás során mindig csak elektronikus úton fogok levelezni, kivéve, ha az adott körülmények kifejezetten a papír alapú levelezést követelik meg – mindemellett elismerem, hogy az elektronikus kommunikáció maga is szén-dioxid kibocsátással jár és a szükséges mértékre kell korlátozni;
 • Nem fogok a dokumentumokból nyomtatott példányt kérni, kivéve, ha erre valamilyen speciális ok miatt szükség van, és általában véve a nyomtatott dokumentumok használatának általános kerülésére fogok törekedni;
 • Arra fogom ösztönözni a feleket és tanácsadóikat, hogy mérlegeljék a közvetítésen való személyes részvétel szükségességét, ha az jelentős utazással jár és nem feltétlenül szükséges;
 • Amikor csak lehetséges, arra fogom ösztönözni a feleket és tanácsadóikat, hogy a közvetítéshez a lehető leginkább környezetbarát helyszínt válasszák. A közvetítési helyszíneken, azokban a termekben, ahol közvetítek, ösztönözni fogom a környezetbarát megközelítést a fogyóeszközök (például az egyszer használatos műanyag kerülése) és az energiafelhasználás (például a légkondicionálás és a fűtés mértékének felülvizsgálata) tekintetében, amikor csak lehetséges;
 • Mérlegelni fogom a konferenciákra és egyéb rendezvényekre való utazás, valamint az oda- és visszautazás módjának megfelelőségét, és a lehetséges körben ösztönözni és használni fogom az élő online közvetítés, illetve távolról történő részvétel lehetőségét;
 • Lépéseket teszek az irodám, illetve munkahelyem környezeti hatásainak csökkentése érdekében;
 • Igyekszem felhívni a figyelmet erre a fogadalomra, például úgy, hogy a weboldalamon és/vagy az e-mailjeim láblécében hivatkozom rá.”

Írja alá a Fogadalmat


  Seu Primeiro Nome (obrigatório) | Il Tuo Nome (necessario) | Vaše jméno (povinné) | Nombre (requerido) | Keresztneve (kötelező) | Имя (обязательно) | 名(必須事項)| Adınız (gerekli) | Ihr Vorname (erforderlich) | Prénom (obligatoire) | Prenumele (obligatoriu) | 您的姓名(必填):葉娉婷 | 您的姓名(必填):叶娉婷 | Όνομα | Vaše ime (obavezno)


  Seu Último Nome (obrigatório) | Il Tuo Cognome (necessario) | Vaše příjmení (povinné) | Apellido (requerido) | Vezetékneve (kötelező) | Фамилия (обязательно) | 姓(必須事項)| Soyadınız (gerekli) | Ihr Nachname (erforderlich) | Nom (obligatoire) | Numele de familie (obligatoriu) | 您的別名(必填):葉娉婷 | 您的别名(必填):叶娉婷 | Επώνυμο | Vaše prezime (obavezno)


  Nome da Organização ou Companhia | Nome della Societa’/Organizzazione | Název společnosti/organizace | Compañía / nombre de la Organización | Vállalat/szervezet neve | Название компании/организации | 会社・組織名 | Şirket/Kuruluş Adı | Firmen-/Organisationsname | Société/organisation | Numele companiei/organizației | 公司/ 組織名稱:香港仲裁師協會 資深會員 | 公司/ 组织名称:香港仲裁师协会 资深会员 | Επωνυμία Εταιρείας/Οργανισμού | Naziv kompanije/organizacije


  Contato Email (obrigatório) | Indirizzo email (necessario) | Kontaktní e-mail (povinné) | E-mail de contacto (requerido) | Email (kötelező) | электронная почта (Обязательно) | メールアドレス(必須事項)| E-posta (gerekli) | Kontakt E-Mail (erforderlich) | Courriel (obligatoire) | Adresa Email (obligatoriu) | 電郵地址 | 电邮地址 | Διεύθυνση e-mail | E-pošta (obavezno)


  País | Stato | Země | País | Ország | Страна | 国 | Ülke | Land | Pays | Țara | 國家/ 地區: 中華人民共和國香港特別行政區 | 国家/ 地区: 中华人民共和国香港特别行政区 | Χώρα | Država


  Escolhas GDPR. 1. Gostaria de dar apenas a minha assinatura. 2. Gostaria de dar a minha assinatura e permitir o uso do meu nome e email para entrarem em contato comigo em relação ao Compromisso Ecológico
  Privacy. 1. Voglio inserire la mia sola sottoscrizione. 2. Voglio inserire la mia sottoscrizione ed autorizzo l’uso del mio nome e del mio indirizzo email per contattarmi in relazione all’Impegno Verde
  GDPR. 1. Chci pouze podepsate. 2. Chci podepsat a dále souhlasím s tím, že můžete použít mé jméno a e-mail, abyste mě kontaktovali v souvislosti s tímto Zeleným slibem
  RGPD. 1. Quisiera enviar solamente esta firma. 2. Quisiera enviar esta firma y también pueden utilizar mi nombre y mi e-mail para contactarme con respecto al Compromiso Verde
  GDPR. Adatvédelem. 1. Csak az alábbi aláírásommal szeretnék hozzájárulni a kezdeményezéshez. 2. Szeretnék az aláírásommal hozzájárulni a kezdeményezéshez és felhasználhatják a nevemet, valamint az e-mail címemet arra, hogy kapcsolatot tartsanak velem a Zöld Fogadalommal kapcsolatban.
  GDPR.Варианты Общего регламента защиты персональных данных ЕС. 1. Я предоставляю только свою подпись. 2. Я предоставляю свою подпись, и даю согласие на использование моего имени и адреса электронной почты, чтобы связаться со мной относительно Зеленого Обязательства.
  選択. 1. 私は署名のみを提出します。2. 私は署名を提出し、さらに気候変動に関する世界調停人同盟が、環境への誓約に関して私の氏名、メールアドレスを利用して連絡することに同意します。
  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) seçenekleri. 1.Yalnızca bu imzayı göndermek istiyorum. 2. Bu imzayı göndermek istiyorum ve Yeşil Taahhüt ile ilgili olarak benimle iletişime geçmek için adım ve e-posta adresimi verebilirsiniz
  DSGVO-Auswahl. 1. Ich möchte nur unterschreiben. 2. Ich möchte unterschreiben, und Sie können meinen Namen und meine E-Mail verwenden, um mich in Bezug auf das Grüne Gelöbnis zu kontaktieren
  Choix RGPD. 1. Je souhaite soumettre uniquement cette signature. 2. Je souhaite soumettre cette signature et vous autorise à utiliser mon nom et mon adresse courriel pour me contacter en relation avec l’Engagement Vert
  Opțiuni GDPR. 1. Aș dori să depun doar această semnătură. 2. Aș dori să trimit această semnătură și puteți folosi numele și e-mailul meu pentru a mă contacta în legătură cu Angajamentul Verde
  歐盟.《通用數據保障條例》選擇
  欧盟.《通用数据保障条例》选择
  Επιλογές GDPR .1. Υποβολή υπογραφής. 2. Υποβολή υπογραφής και παροχή εξουσιοδότησης χρήσης του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου για επικοινωνία σχετικά με την Πράσινη Δέσμευση.
  GDPR izbori:. 1. Želim da predam samo ovaj potpis. 2. Želeo bih da predam ovaj potpis, a vi možete koristiti moje ime i imejl da me kontaktirate u vezi sa Zelenim obećanjem.

  1. I would like to submit this signature only2. I would like to submit this signature, and you may use my name and email to contact me in relation to the Green Pledge

  Segítség a megfogalmazásban

  Szövegezés a mediátor adminisztratív vagy szerződéses dokumentációiba való esetleges beillesztéshez:

  “Szén-dioxid kibocsátással kapcsolatos kötelezettségvállalás

  [x szervezet és] a közvetítő támogatja(támogatják) és aláírja(aláírják) a World Mediators Alliance on Climate Change (WoMACC) Zöld Fogadalmát.

  Kötelezettséget vállaltam/vállalunk arra, hogy minden közvetítői eljárás környezeti hatását, amelyben részt veszek/veszünk, a Fogadalomban ismertetett módon minimalizálom/minimalizáljuk, ideértve – amikor csak lehetséges – a szükségtelen utazások elkerülését és az elektronikus technológia használatát.

  Arra is elköteleztem/elkötelezzük magam/magunkat, hogy azokat, akikkel együtt végezzük a közvetítést, hasonló módon ösztönözzük szén-dioxid kibocsátásuk minimalizálására.

  A fogadalom teljes szövegét a(z) [x/az én] [a közvetítői eljárásra vonatkozó megállapodás-tervezetünkhöz csatolt szerződési feltételek] is tartalmazza. Felkérem/felkérjük a feleket, hogy vegyék figyelembe a Fogadalomban foglalt kötelezettségvállalást.”


  Translation by Dr. Kinga Madocsai and reviewed by Dr. Beatrice Cocora